Ontdek Antwerpen

Het Eilandje

Het Eilandje, de maritieme Schone slaapster.
Vandaag definiëren we het Eilandje fysisch van de Brouwersvliet-Godefriduskaai tot aan het nieuwe Havenhuis. In de volksmond is de term echter ontstaan rond de zone Bonapartesluis ( toen nog open ) Verbindingsdok, Kattendijkdok en Kattendijksluis. Wanneer je in die zone woonde en de bruggen waren omhoog zat je letterlijk op een eiland. Een oude “eilandbewoner” vertelde mij dat het het ideale
excuus was om te laat op school te komen of op uw werk. Ideale plaats ook vroeger voor vreemdgangers, je kwam er nu niet bepaald onmiddellijk bekend volk tegen en je had er wel een paar “kamer” hotelletjes…
De ontwikkeling van het Eilandje, of Nieuwstad, begint met de stadsuitbreiding onder impuls van Gilbert Van Schoonbeke, projectontwikkelaar avant la lettre. Hij zou ook andere delen van de stad zoals de zone Theaterplein, in samenwerking met de stad urbanistisch vormgeven. Antwerpen, in de zestiende eeuw al een wereldhaven barstte, ook maritiem, uit zijn voegen. Schepen werden behandeld op de Schelde en in de vlieten.
Lees verder

Het Eilandje

Het Eilandje, de maritieme Schone slaapster.
Vandaag definiëren we het Eilandje fysisch van de Brouwersvliet-Godefriduskaai tot aan het nieuwe Havenhuis. In de volksmond is de term echter ontstaan rond de zone Bonapartesluis ( toen nog open ) Verbindingsdok, Kattendijkdok en Kattendijksluis. Wanneer je in die zone woonde en de bruggen waren omhoog zat je letterlijk op een eiland. Een oude “eilandbewoner” vertelde mij dat het het ideale excuus was om te laat op school te komen of op uw werk. Ideale plaats ook vroeger voor vreemdgangers, je kwam er nu niet bepaald onmiddellijk bekend volk tegen en je had er wel een paar “kamer” hotelletjes…
De ontwikkeling van het Eilandje, of Nieuwstad, begint met de stadsuitbreiding onder impuls van Gilbert Van Schoonbeke, projectontwikkelaar avant la lettre. Hij zou ook andere delen van de stad zoals de zone Theaterplein, in samenwerking met de stad urbanistisch vormgeven. Antwerpen, in de zestiende eeuw al een wereldhaven barstte, ook maritiem, uit zijn voegen. Schepen werden behandeld op de Schelde en in de vlieten.

Lees verder

As Melkmarkt – lange koepoortstraat – Klapdorp – Paardenmarkt

Wat weinig Antwerpenaren weten, is dat de Vikings hier niet alleen kwamen roven, branden en verkrachten maar ook voor ongeveer 150 jaar een vaste nederzetting hadden in Antwerpen waar de boeren uit de omgeving zelfs bescherming zochten.
De nederzetting ( kuipdorp) werd begrensd door de Lange Koepoortstraat, de Melkmarkt, de Meirbrug, de Meir, Kipdorp, Paardenmarkt en terug, De Melkmarkt liep  van de Kaasrui naar Eiermarkt. Achtereenvolgens “Veemerct” (1377), “Suvelsteeg-” of “merct” (1418) en “Melkmarkt” (sedert 1548) genoemd. De smallere strook nabij de Eiermarkt heette ook wel eens “Ketelmerct” (1396). In de loop van de 16de eeuw ontmoeten we de naam “Kerkhofstraat” en in de 16de tot de 17de eeuw “Lijnwaadmarkt”.
De huidige naam werd pas algemeen gebruikt in de tweede helft van de 17de eeuw. Sedert de 12de eeuw is het een van de bijzonderste aders van de stad, doorsneden door de gracht van de eerste vesting. Nabij de Wijngaardstraat lag een brug over de rui, de “Reinoldsbrug”, “Verwersbrug” of “Melkbrug”. Mogelijk maakte de Melkmarkt in de 13de eeuw nog deel uit van het kerkhof van Onze-Lieve-Vrouw. Omstreeks 1345 werd met de bebouwing begonnen, omstreeks 1540 werd de grens met de Lijnwaadmarkt getrokken, en omstreeks 1620 kreeg ze haar huidige vorm.
Lees meer

As Melkmarkt – lange koepoortstraat – Klapdorp – Paardenmarkt

Wat weinig Antwerpenaren weten, is dat de Vikings hier niet alleen kwamen roven, branden en verkrachten maar ook voor ongeveer 150 jaar een vaste nederzetting hadden in Antwerpen waar de boeren uit de omgeving zelfs bescherming zochten.
De nederzetting ( kuipdorp) werd begrensd door de Lange Koepoortstraat, de Melkmarkt, de Meirbrug, de Meir, Kipdorp, Paardenmarkt en terug, De Melkmarkt liep  van de Kaasrui naar Eiermarkt. Achtereenvolgens “Veemerct” (1377), “Suvelsteeg-” of “merct” (1418) en “Melkmarkt” (sedert 1548) genoemd. De smallere strook nabij de Eiermarkt heette ook wel eens “Ketelmerct” (1396). In de loop van de 16de eeuw ontmoeten we de naam “Kerkhofstraat” en in de 16de tot de 17de eeuw “Lijnwaadmarkt”.
De huidige naam werd pas algemeen gebruikt in de tweede helft van de 17de eeuw. Sedert de 12de eeuw is het een van de bijzonderste aders van de stad, doorsneden door de gracht van de eerste vesting. Nabij de Wijngaardstraat lag een brug over de rui, de “Reinoldsbrug”, “Verwersbrug” of “Melkbrug”. Mogelijk maakte de Melkmarkt in de 13de eeuw nog deel uit van het kerkhof van Onze-Lieve-Vrouw. Omstreeks 1345 werd met de bebouwing begonnen, omstreeks 1540 werd de grens met de Lijnwaadmarkt getrokken, en omstreeks 1620 kreeg ze haar huidige vorm.
Lees meer

Nationalestraat – Kammenstraat

De Nationalestraat loopt van de Groenplaats naar de Kronenbrugstraat en heette aanvankelijk de Boeksteeg. Ze werd geopend tijdens de derde stadsvergroting op toen nog privé gronden. Het huidig uitzicht kreeg de Nationalestraat in 1877 via werken uitgevoerd door de Parijzenaar Hubert Pierquin. Die verbreedde de straat tot 15 meter ( iets meer had vandaag beter geweest …), sloopte bestaande bebouwing en maakte ook een rechtstreekse verbinding met de Groenplaats. De bebouwing is vooral vierlaags en van de stijlen van einde 19e eeuw en begin 20ste eeuw. De geschiedenis van de Nationalestraat kan natuurlijk niet los gezien worden van de drukkerij van de Gazet van Antwerpen, de opkomst van de christelijke arbeidersbeweging ( die vandaag nog altijd daar gevestigd ), de befaamde kledingzaak het Meuleken, erover is nu de wereldbekende Dries Van Noten, het tropisch instituut, de verbondenheid met Sint Andries en de neus op de Sint Andriesplaats, het wereldbefaamde Tropisch Instituut en de sociale woonblokken in baksteen modernisme van architect Gustaaf Fierens. De Nationalestraat heeft net als vele

Lees meer

Nationalestraat – Kammenstraat

De Nationalestraat loopt van de Groenplaats naar de Kronenbrugstraat en heette aanvankelijk de Boeksteeg. Ze werd geopend tijdens de derde stadsvergroting op toen nog privé gronden. Het huidig uitzicht kreeg de Nationalestraat in 1877 via werken uitgevoerd door de Parijzenaar Hubert Pierquin. Die verbreedde de straat tot 15 meter ( iets meer had vandaag beter geweest …), sloopte bestaande bebouwing en maakte ook een rechtstreekse verbinding met de Groenplaats. De bebouwing is vooral vierlaags en van de stijlen van einde 19e eeuw en begin 20ste eeuw. De geschiedenis van de Nationalestraat kan natuurlijk niet los gezien worden van de drukkerij van de Gazet van Antwerpen, de opkomst van de christelijke arbeidersbeweging ( die vandaag nog altijd daar gevestigd ), de befaamde kledingzaak het Meuleken, erover is nu de wereldbekende Dries Van Noten, het tropisch instituut, de verbondenheid met Sint Andries en de neus op de Sint Andriesplaats, het wereldbefaamde Tropisch Instituut en de sociale woonblokken in baksteen modernisme van architect Gustaaf Fierens. De Nationalestraat heeft net als vele

Lees meer

Diamantwijk, de Diamond Square, De Diamantwijk, “the diamond square mile“

Op iets meer dan een vierkante kilometer worden 85 percent van de ruwe en 50 percent van de geslepen diamanten ter wereld verhandeld. In de drie straten , Hoveniersstraat , Rijfstraat, Schupstraat en omgeving klopt zoals de Appelmanstraat, de Vestingstraat en de Pelikaanstraag klopt dus het hart van de wereldmarkt in diamant. Bijna 2000 ondernemingen en meer dan 70 nationaliteiten zijn hier aktief als in een gonzende  bijenkorf om het “ steentje” te verhandelen en te slijpen. Oorspronkelijk kwam diamant per schip , 500 jaar geleden , vanuit India over Venetië en dan naar Antwerpen. De voor de inquisitie gevluchte Joden speelden een vooraanstaande rol in de handel. Aanvankelijk lagen de centra van diamanthandel dan ook dichter bij de Schelde : de Groenplaats , Paardenmarkt , de Meir. In de negentiende eeuw , met de komst van veel Joden uit Oost Europa concentreerde de handel zich meer rond de buurt van het Centraal Station. Joden handelen traditioneel in diamant omdat ze niet altijd tot vele beroepen werden toegelaten en diamant gemakkelijk mee te dragen is als je weer eens moet vluchten ( vandaar ook de vestiging nabij het Station). Aanvankelijk gebeurde de handel op café of in zaaltjes maar geleidelijk aan werden beurzen opgericht die trouwens architecturaal ook de moeite zijn. In de slipstream van de diamanthandel volgde tal van
Lees meer

Diamantwijk, de Diamond Square, De Diamantwijk, “the diamond square mile“

Op iets meer dan een vierkante kilometer worden 85 percent van de ruwe en 50 percent van de geslepen diamanten ter wereld verhandeld. In de drie straten , Hoveniersstraat , Rijfstraat, Schupstraat en omgeving klopt zoals de Appelmanstraat, de Vestingstraat en de Pelikaanstraag klopt dus het hart van de wereldmarkt in diamant. Bijna 2000 ondernemingen en meer dan 70 nationaliteiten zijn hier aktief als in een gonzende  bijenkorf om het “ steentje” te verhandelen en te slijpen. Oorspronkelijk kwam diamant per schip , 500 jaar geleden , vanuit India over Venetië en dan naar Antwerpen. De voor de inquisitie gevluchte Joden speelden een vooraanstaande rol in de handel. Aanvankelijk lagen de centra van diamanthandel dan ook dichter bij de Schelde : de Groenplaats , Paardenmarkt , de Meir. In de negentiende eeuw , met de komst van veel Joden uit Oost Europa concentreerde de handel zich meer rond de buurt van het Centraal Station. Joden handelen traditioneel in diamant omdat ze niet altijd tot vele beroepen werden toegelaten en diamant gemakkelijk mee te dragen is als je weer eens moet vluchten ( vandaar ook de vestiging nabij het Station). Aanvankelijk gebeurde de handel op café of in zaaltjes maar geleidelijk aan werden beurzen opgericht die trouwens architecturaal ook de moeite zijn. In de slipstream van de diamanthandel volgde tal van

Lees meer

De Joodse wijk , onze Shtetl

Antwerpen herbergt één van de grootste orthodoxe joodse gemeenschappen van de wereld na New York, Londen en Jeruzalem. Onze stad wordt vaak “het Jeruzalem van het Noorden” genoemd. De gemeenschap woont vooral in de buurt klein Antwerpen aan het Stadspark en Haringrode. Er zijn twee orthodoxe joodse gemeenschappen Machzike Hadas en Shomre Hadas. In Antwerpen wonen zowel Ashkenazim ( afkomstig, of vaak gevlucht, uit Oost Europa) als Sefardische Joden. De Joodse gemeenschap kent veel verschillende specifieke bewegingen zoals Belz, Lubavitch, Vizhnitz en vele anderen. Daarnaast wonen er in Antwerpen ook seculiere joden, misnagdiem ( Litouwse Joden), Georgische Joden ea. De Joodse gemeenschap is dus tegelijkertijd zeer divers maar ook homogeen.
Ze houden zich immers trouw aan de eeuwenoude regels van ondermeer de Torah en de Kasjrut (voedingsregels). Zonder deze gehechtheid hadden ze in de diaspora, en, ondermeer door de verschrikkelijke pogroms, al lang hun indentiteit verloren. Er zijn in deze markante wijk tientallen kleine en grote scholen en synagoges. Maar ook veel

Lees meer

De Joodse wijk , onze Shtetl

Antwerpen herbergt één van de grootste orthodoxe joodse gemeenschappen van de wereld na New York, Londen en Jeruzalem. Onze stad wordt vaak “het Jeruzalem van het Noorden” genoemd. De gemeenschap woont vooral in de buurt klein Antwerpen aan het Stadspark en Haringrode. Er zijn twee orthodoxe joodse gemeenschappen Machzike Hadas en Shomre Hadas. In Antwerpen wonen zowel Ashkenazim ( afkomstig, of vaak gevlucht, uit Oost Europa) als Sefardische Joden. De Joodse gemeenschap kent veel verschillende specifieke bewegingen zoals Belz, Lubavitch, Vizhnitz en vele anderen. Daarnaast wonen er in Antwerpen ook seculiere joden, misnagdiem ( Litouwse Joden), Georgische Joden ea. De Joodse gemeenschap is dus tegelijkertijd zeer divers maar ook homogeen.
Ze houden zich immers trouw aan de eeuwenoude regels van ondermeer de Torah en de Kasjrut (voedingsregels). Zonder deze gehechtheid hadden ze in de diaspora, en, ondermeer door de verschrikkelijke pogroms, al lang hun indentiteit verloren. Er zijn in deze markante wijk tientallen kleine en grote scholen en synagoges. Maar ook veel

Lees meer

De Seefhoek

De Seefhoek, kleurrijke buurt met Antwerps DNA
De Seefhoek is een authentieke Antwerpse wijk met een bijzondere geschiedenis en de laatste decennia een multiculturele ontwikkeling.
De wijk ligt in het noorden van de stad, tussen de Turnhoutsebaan en Carnotstraat in het zuiden en het prachtig en levendige heraangelegde Park Spoor Noord ( op het oude spoorwegemplacement) op het noorden.
Ten oosten ligt Borgerhout en en ten westen Amandus.
Plezant is natuurlijk ook het Sint Jansplein, Antwerpenaren zeggen “tsjingstsjangsplein” en die van de parking of toeristen denken dan onmiddellijk dat je het over Chinatown hebt wat niet waar is natuurlijk.
Rond die buurt, ook richting eilandje en stad vindt je veel mensen en restaurantjes van Spaanse, Portugese en Baskische origine.
Vaak wordt de wijk ook samengenomen met Stuivenberg en Amandus en betiteld als Antwerpen Noord.
De benaming Seefhoek is ontstaan uit een herberg, op de hoek van de
Lees meer

De Seefhoek

De Seefhoek, kleurrijke buurt met Antwerps DNA
De Seefhoek is een authentieke Antwerpse wijk met een bijzondere geschiedenis en de laatste decennia een multiculturele ontwikkeling.
De wijk ligt in het noorden van de stad, tussen de Turnhoutsebaan en Carnotstraat in het zuiden en het prachtig en levendige heraangelegde Park Spoor Noord ( op het oude spoorwegemplacement) op het noorden.
Ten oosten ligt Borgerhout en en ten westen Amandus.
Plezant is natuurlijk ook het Sint Jansplein, Antwerpenaren zeggen “tsjingstsjangsplein” en die van de parking of toeristen denken dan onmiddellijk dat je het over Chinatown hebt wat niet waar is natuurlijk.
Rond die buurt, ook richting eilandje en stad vindt je veel mensen en restaurantjes van Spaanse, Portugese en Baskische origine.
Vaak wordt de wijk ook samengenomen met Stuivenberg en Amandus en betiteld als Antwerpen Noord.
De benaming Seefhoek is ontstaan uit een herberg, op de hoek van de

Lees meer

Het Zuid, Petit Paris

De geschiedenis van het Zuid begint somber.
Hier bouwt immers de Hertog van Alva de citadel, een vijfhoekig kasteel om van daaruit het vrijgevochten Antwerpen opnieuw onder de knoet te krijgen. Wat hem in 1585 ook gelukt is, tegen wil en dank werd Antwerpen terug katholiek gemaakt. De helft van de Antwerpenaren (onder andere protestanten, joden, en calvinisten…) verhuizen,  voornamelijk naar de Noordelijke Nederlanden. Een Antwerps icoon, het Maria beeldje vindt hier haar historische oorsprong, De Antwerpenaren moesten taksen betalen op alles. Ook op straatverlichting tegen hun gevel. De Spaanse bezetter geeft kwijtschelding van de taks mits het plaatsen van een heiligenbeeldje boven de lantaarn. Antwerpenaren kiezen uiteraard voor de heilige maagd Maria, tevens de beschermheilige van onze stad. Sommige straatnamen verwijzen nog naar deze periode zoals de geëerde rebellen Graaf van Hoorne en Graaf van Egmont en natuurlijk ook van de toenmalige burgemeester Marnix van Sint Aldegonde ( auteur ook van het Wilhelmus) met de Marnixplaats. Ook in de onafhankelijkheidsstrijd met de Nederlanders ( waar trouwens veel Antwerpenaren het niet mee eens waren) wordt de stad vanuit de citadel bekogeld door de Nederlandse generaal.

Lees meer

Het Zuid, Petit Paris

De geschiedenis van het Zuid begint somber.
Hier bouwt immers de Hertog van Alva de citadel, een vijfhoekig kasteel om van daaruit het vrijgevochten Antwerpen opnieuw onder de knoet te krijgen. Wat hem in 1585 ook gelukt is, tegen wil en dank werd Antwerpen terug katholiek gemaakt. De helft van de Antwerpenaren (onder andere protestanten, joden, en calvinisten…) verhuizen,  voornamelijk naar de Noordelijke Nederlanden. Een Antwerps icoon, het Maria beeldje vindt hier haar historische oorsprong, De Antwerpenaren moesten taksen betalen op alles. Ook op straatverlichting tegen hun gevel. De Spaanse bezetter geeft kwijtschelding van de taks mits het plaatsen van een heiligenbeeldje boven de lantaarn. Antwerpenaren kiezen uiteraard voor de heilige maagd Maria, tevens de beschermheilige van onze stad. Sommige straatnamen verwijzen nog naar deze periode zoals de geëerde rebellen Graaf van Hoorne en Graaf van Egmont en natuurlijk ook van de toenmalige burgemeester Marnix van Sint Aldegonde ( auteur ook van het Wilhelmus) met de Marnixplaats. Ook in de onafhankelijkheidsstrijd met de Nederlanders ( waar trouwens veel Antwerpenaren het niet mee eens waren) wordt de stad vanuit de citadel bekogeld door de Nederlandse generaal.

Lees meer

Chinatown

Chinatown, elke grote stad heeft er één.
Wanneer je het mooiste Centraal Station van de wereld uitwandelt, valt je blik onmiddellijk op de Chinese pagode poort.
Deze poort, volgens alle principes van Feng Shui, vervaardigd in China, markeert het begin van China town, net als de leeuwen aan het begin en het einde van de Van Wesenbeekstraat.
De aanwezigheid van de Chinese Gemeenschap start ergens begin 20 ste eeuw met zeelieden die hier tijdelijk verblijven om aangemonsterd te worden.
Maar al gauw ontstaan er ook wasserijen, winkels en eethuizen voor deze mensen. Ook trekken Chinezen de stad door voor de verkoop van halfedelstenen.
Tijdens de eerste Wereldoorlog rekruteren Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 100.000 Chinezen uit Shandong om aan het Westfront te vechten. Vaak voor de zwaarste en gevaarlijkste jobs: het opruimen van wegen, bouwen van kampementen en het aanleggen van loopgraven. Deze vergeten bijdrage werd trouwens herdacht en
Lees meer

Chinatown

Chinatown, elke grote stad heeft er één.
Wanneer je het mooiste Centraal Station van de wereld uitwandelt, valt je blik onmiddellijk op de Chinese pagode poort.
Deze poort, volgens alle principes van Feng Shui, vervaardigd in China, markeert het begin van China town, net als de leeuwen aan het begin en het einde van de Van Wesenbeekstraat.
De aanwezigheid van de Chinese Gemeenschap start ergens begin 20 ste eeuw met zeelieden die hier tijdelijk verblijven om aangemonsterd te worden.
Maar al gauw ontstaan er ook wasserijen, winkels en eethuizen voor deze mensen. Ook trekken Chinezen de stad door voor de verkoop van halfedelstenen.
Tijdens de eerste Wereldoorlog rekruteren Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 100.000 Chinezen uit Shandong om aan het Westfront te vechten. Vaak voor de zwaarste en gevaarlijkste jobs: het opruimen van wegen, bouwen van kampementen en het aanleggen van loopgraven. Deze vergeten bijdrage werd trouwens herdacht en

Lees meer

As Lange Lozanastraat – Anselmostraat

De “ Loesane” is ontstaan als een landbouwgehucht aan de huidige Lange Lozanastraat ten zuiden van de Mechelsesteenweg.

Na de bouw van de Spaanse vesten mochten om militaire redenen geen gebouwen meer opgericht worden binnen de afstand van 717 meter. Buiten deze bufferzone verschenen de luxueuze hoven van plaisanterie van de Antwerpse burgerij. Pas in de 19 de eeuwse uitbreiding van de stad zal deze wijk druk bebouwd en bewoond worden.
Vandaag vinden we hier mooie herenhuizen terug maar samen met de Anselmostraat kende deze as een succesvolle commerciële omwikkeling tussen de Leien en de Jan Van Rijswijcklaan. Je vindt hier een divers aanbod terug van gekende kledingzaken , warme bakkers , beenhouwers, verse viswinkels en zo veel meer …. De renovatie van het oude Justitiepaleis ( waar het Hof van Beroep komt ) gaat deze as nog een extra boost geven.

As Lange Lozanastraat – Anselmostraat

De “ Loesane” is ontstaan als een landbouwgehucht aan de huidige Lange Lozanastraat ten zuiden van de Mechelsesteenweg.

Na de bouw van de Spaanse vesten mochten om militaire redenen geen gebouwen meer opgericht worden binnen de afstand van 717 meter. Buiten deze bufferzone verschenen de luxueuze hoven van plaisanterie van de Antwerpse burgerij. Pas in de 19 de eeuwse uitbreiding van de stad zal deze wijk druk bebouwd en bewoond worden.
Vandaag vinden we hier mooie herenhuizen terug maar samen met de Anselmostraat kende deze as een succesvolle commerciële omwikkeling tussen de Leien en de Jan Van Rijswijcklaan. Je vindt hier een divers aanbod terug van gekende kledingzaken , warme bakkers , beenhouwers, verse viswinkels en zo veel meer …. De renovatie van het oude Justitiepaleis ( waar het Hof van Beroep komt ) gaat deze as nog een extra boost geven.

Park Spoor Noord

Park Spoor Noord, groene long tussen Dam Eilandje en Slachthuis.
Waar je vandaag door de groene omgeving van Park Spoor Noord loopt, lag vroeger een spoorwegemplacement dat drie wijken van elkaar afsneed, den Dam, het Slachthuis en het Eilandje.
Dit emplacement werd aangelegd in 1873. Daarvoor was hier het “ Fort Dambrugge “ en de “ Lunet Stuivenberg “ later “Fort Carnot “ genoemd.
De NMBS verhuist de activiteiten in 2001 en het emplacement wordt een troosteloos braakliggend terrein.
Gelukkig vinden de NMBS en de Stad Antwerpen elkaar om een verstandig, rendabel maar ook groen en duurzaam ontwikkelingsplan te maken.
Het gebied wordt in 1998 op het gewestplan ingekleurd als gebied voor stedelijke ontwikkeling.
In plaats van het geheel vol te bouwen wordt beslist om een prachtig park van 17 ha aan te leggen, dat de drie wijken opnieuw met elkaar verbindt en zuurstof geeft aan de wijken.

 

Lees meer

Park Spoor Noord

Park Spoor Noord, groene long tussen Dam Eilandje en Slachthuis.
Waar je vandaag door de groene omgeving van Park Spoor Noord loopt, lag vroeger een spoorwegemplacement dat drie wijken van elkaar afsneed, den Dam, het Slachthuis en het Eilandje.
Dit emplacement werd aangelegd in 1873. Daarvoor was hier het “ Fort Dambrugge “ en de “ Lunet Stuivenberg “ later “Fort Carnot “ genoemd.
De NMBS verhuist de activiteiten in 2001 en het emplacement wordt een troosteloos braakliggend terrein.
Gelukkig vinden de NMBS en de Stad Antwerpen elkaar om een verstandig, rendabel maar ook groen en duurzaam ontwikkelingsplan te maken.
Het gebied wordt in 1998 op het gewestplan ingekleurd als gebied voor stedelijke ontwikkeling.
In plaats van het geheel vol te bouwen wordt beslist om een prachtig park van 17 ha aan te leggen, dat de drie wijken opnieuw met elkaar verbindt en zuurstof geeft aan de wijken.

Lees meer

As Hoogstraat – Kloosterstraat

De levendige Hoogstraat loopt tussen de Grote Markt en de Sint- Jansvliet.
Oorspronkelijk “ Alta platea “ genaamd in 1232 en in 1305 de huidige naam Hoogstraat. De straat loopt over de landrug die afdaalt naar de vallei Suikerrui en Kaasrui. In de zestiende eeuw werden hier de belangrijkste lakenmarkten gehouden.
De eerste bebouwing stamt uit de dertiende eeuw maar een brand in 1443 verwoestte zowat alle huizen.
De huidige bebouwing is uniek in de zin dat ze zowat alle stijlen van de Antwerpse architectuur-geschiedenis vertegenwoordigt. De Hoogstraat is vandaag vooral een bruisende winkel-wandel as met een zeer rijk en divers aanbod van winkels.
In het verlengde van de Hoogstraat lopen we de Kloosterstraat in, bekend om zijn brocanterie-zaken en vintage-winkels.
Hier tref je ondermeer, het standbeeld van Peter de Grote, die in onze stad ondermeer, de bouw van schepen kwam bestuderen.
Een unieke as die ons van de Grote Markt naar het Zuid brengt .

As Hoogstraat – Kloosterstraat

De levendige Hoogstraat loopt tussen de Grote Markt en de Sint- Jansvliet.
Oorspronkelijk “ Alta platea “ genaamd in 1232 en in 1305 de huidige naam Hoogstraat. De straat loopt over de landrug die afdaalt naar de vallei Suikerrui en Kaasrui. In de zestiende eeuw werden hier de belangrijkste lakenmarkten gehouden.
De eerste bebouwing stamt uit de dertiende eeuw maar een brand in 1443 verwoestte zowat alle huizen.
De huidige bebouwing is uniek in de zin dat ze zowat alle stijlen van de Antwerpse architectuur-geschiedenis vertegenwoordigt. De Hoogstraat is vandaag vooral een bruisende winkel-wandel as met een zeer rijk en divers aanbod van winkels.
In het verlengde van de Hoogstraat lopen we de Kloosterstraat in, bekend om zijn brocanterie-zaken en vintage-winkels.
Hier tref je ondermeer, het standbeeld van Peter de Grote, die in onze stad ondermeer, de bouw van schepen kwam bestuderen.
Een unieke as die ons van de Grote Markt naar het Zuid brengt.

Theaterplein – Vogelenmarkt

Het Theaterplein is een populair plein en ontmoetingsplek geworden in  Antwerpen.

Beter bekend natuurlijk als dé Vogelenmarkt .

Het plein werd begrensd door de Maria Pijpelincxstraat, de Oudevaartplaats, de Nieuwstad en de Meistraat. Aan de noordzijde van het plein ligt de Stadsschouwburg Antwerpen.

Door de heraanleg onder impuls van toenmalig Schepen van Van Campenhout werd de straat In 2008  Nieuwstad opgeheven en kreeg de Horeca brede terrassen en daarvoor een idyllische hedendaagse stadstuin.

Vroeger lagen tussen de Oudevaartplaats en de Meistraat twee straten die nu verdwenen zijn: de Kanonstraat en de Bonte Mantelstraat. Het Theaterplein ontstond in de jaren 1970 door de afbraak van de daar gelegen huizenblokken, die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd waren geraakt. Op 28 oktober 1944, kort na de bevrijding van Antwerpen, werd de Bonte Mantelstraat getroffen door de inslag van een V2-raket. Daarbij vielen 71 doden en 81 gewonden en werd de hele buurt in puin gelegd.

Lees meer

Theaterplein – Vogelenmarkt

 

Het Theaterplein is een populair plein en ontmoetingsplek geworden in  Antwerpen.

Beter bekend natuurlijk als dé Vogelenmarkt .

Het plein werd begrensd door de Maria Pijpelincxstraat, de Oudevaartplaats, de Nieuwstad en de Meistraat. Aan de noordzijde van het plein ligt de Stadsschouwburg Antwerpen.

Door de heraanleg onder impuls van toenmalig Schepen van Van Campenhout werd de straat In 2008  Nieuwstad opgeheven en kreeg de Horeca brede terrassen en daarvoor een idyllische hedendaagse stadstuin.

Vroeger lagen tussen de Oudevaartplaats en de Meistraat twee straten die nu verdwenen zijn: de Kanonstraat en de Bonte Mantelstraat. Het Theaterplein ontstond in de jaren 1970 door de afbraak van de daar gelegen huizenblokken, die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd waren geraakt. Op 28 oktober 1944, kort na de bevrijding van Antwerpen, werd de Bonte Mantelstraat getroffen door de inslag van een V2-raket. Daarbij vielen 71 doden en 81 gewonden en werd de hele buurt in puin gelegd.

Lees meer

Grote Markt

De Grote Markt van Antwerpen, rijke geschiedenis.

De Grote Markt is het hart van het historisch centrum. Morfologisch opgebouwd volgens de typische driehoekige Frankische vorm, droeg het plein aanvankelijk de naam “Merct”. Daarna wordt het Grote Markt genoemd om verwarring met de Kleine Markt aan de Kammenstraat te vermijden. In 1220 wordt de grond geschonken door Hertog Hendrik 1 aan de stad. Hier vinden ook belangrijke jaarmarkten plaats. Het plein zal mee evolueren met de groei en welvaart van Antwerpen. Vandaag vindt u hier vele bloeiende Horeca-zaken met monumenten als “Den Engel” en “Den Bengel”. De blikvangers zijn natuurlijk in de eerste plaats het stadhuis, de gildenhuizen, Brabo en de Buildrager, dit allemaal in de schaduw van de Kathedraal. Het stadhuis dateert van 1564 , opgeleverd in 1565 en weerspiegelt de welvaart van onze Stad in de zestiende eeuw. Rijke stad, arme overheid ( weinig veranderd ) dus er moest geleend worden. De terugbetaling gebeurde ondermeer van de winkels die in de zuilen op het gelijkvloers verhuurd werden ( na de renovatie zullen hier terug winkeltjes komen). Vandaar ook het Schoon Verdiep dat als ontvangstruimte op de eerste verdieping ligt.
Lees meer

Grote Markt

De Grote Markt van Antwerpen, rijke geschiedenis.

De Grote Markt is het hart van het historisch centrum. Morfologisch opgebouwd volgens de typische driehoekige Frankische vorm, droeg het plein aanvankelijk de naam “Merct”. Daarna wordt het Grote Markt genoemd om verwarring met de Kleine Markt aan de Kammenstraat te vermijden. In 1220 wordt de grond geschonken door Hertog Hendrik 1 aan de stad. Hier vinden ook belangrijke jaarmarkten plaats. Het plein zal mee evolueren met de groei en welvaart van Antwerpen. Vandaag vindt u hier vele bloeiende Horeca-zaken met monumenten als “Den Engel” en “Den Bengel”. De blikvangers zijn natuurlijk in de eerste plaats het stadhuis, de gildenhuizen, Brabo en de Buildrager, dit allemaal in de schaduw van de Kathedraal. Het stadhuis dateert van 1564 , opgeleverd in 1565 en weerspiegelt de welvaart van onze Stad in de zestiende eeuw. Rijke stad, arme overheid ( weinig veranderd ) dus er moest geleend worden. De terugbetaling gebeurde ondermeer van de winkels die in de zuilen op het gelijkvloers verhuurd werden ( na de renovatie zullen hier terug winkeltjes komen). Vandaar ook het Schoon Verdiep dat als ontvangstruimte op de eerste verdieping ligt.

Lees meer

Zurenborg

Zurenborg, van 1 grote hoeve tot hippe stadsbuurt en uniek eclectisch architecturaal avontuur.
Zurenborg is vandaag een hippe buurt met als kloppend hart de bruisende Dageraadplaats met uiterst sfeervolle Horeca.
De wijk staat bekend om zijn gezellige pleinen en prachtige woonstraten met statige herenhuizen.
De wijk werd gepland en gebouwd aan het einde van de negentiende eeuw en, vrij uitzonderlijk, volgens een urbanistisch en architecturale coherente visie.

Na de tweede Wereldoorlog  kwam de wijk door de stadsvlucht In verval.
Maar in de jaren zeventig werd deze parel opnieuw ontdekt door een avant-garde van kunstenaars, intellectuelen en zogenaamde “ alternatievelingen “.

De wijk leefde opnieuw op en is een voorbeeld van een wijk waar mensen van verschillende achtergronden harmonieus samenleven.

De Dageraadplaats is het levendige centrum waar naast volle terrassen kinderen genieten van het gezellige plein.

Lees verder

Zurenborg

 

Zurenborg, van 1 grote hoeve tot hippe stadsbuurt en uniek eclectisch architecturaal avontuur.
Zurenborg is vandaag een hippe buurt met als kloppend hart de bruisende Dageraadplaats met uiterst sfeervolle Horeca.
De wijk staat bekend om zijn gezellige pleinen en prachtige woonstraten met statige herenhuizen.
De wijk werd gepland en gebouwd aan het einde van de negentiende eeuw en, vrij uitzonderlijk, volgens een urbanistisch en architecturale coherente visie.

Na de tweede Wereldoorlog  kwam de wijk door de stadsvlucht In verval.
Maar in de jaren zeventig werd deze parel opnieuw ontdekt door een avant-garde van kunstenaars, intellectuelen en zogenaamde “ alternatievelingen “.

De wijk leefde opnieuw op en is een voorbeeld van een wijk waar mensen van verschillende achtergronden harmonieus samenleven.

De Dageraadplaats is het levendige centrum waar naast volle terrassen kinderen genieten van het gezellige plein.

Lees verder

Het Mechelseplein – Sint Jorispoort 

Het Mechelseplein is een gezellig plein in het centrum van Antwerpen en vooral bekend voor iconische cafés als de Boer van Tienen, kapitein Zeppos en vele anderen.

Het cultureel gehalte wordt bepaald door de aanwezige van de studio Herman Teirlinck op het plein.

Aan de andere zijde vinden we de Antwerp Management School terug in mooi gerenoveerde historische gebouwen.

Het standbeeld van de vermaarde Antwerpse schrijver Willem Elsschot overschouwt het plein.

Vanaf het plein kan je via de toegangspoort tot het congresgebouw Elzenveld doorsteken naar de Leopoldstraat en “den botanieken hof” en verder door naar het Theaterplein.

In het verlengde van het plein vind je de Sint Jorispoort waar elke zaak “stijl ademt“.

In deze straat vind je winkels die anders zijn de mainstream fashion ketens maar veeleer authentieke zaken van selvedge denim tot een paar designerpumps.

Lees meer

Het Mechelseplein – Sint Jorispoort 

Het Mechelseplein is een gezellig plein in het centrum van Antwerpen en vooral bekend voor iconische cafés als de Boer van Tienen, kapitein Zeppos en vele anderen.

Het cultureel gehalte wordt bepaald door de aanwezige van de studio Herman Teirlinck op het plein.

Aan de andere zijde vinden we de Antwerp Management School terug in mooi gerenoveerde historische gebouwen.

Het standbeeld van de vermaarde Antwerpse schrijver Willem Elsschot overschouwt het plein.

Vanaf het plein kan je via de toegangspoort tot het congresgebouw Elzenveld doorsteken naar de Leopoldstraat en “den botanieken hof” en verder door naar het Theaterplein.

In het verlengde van het plein vind je de Sint Jorispoort waar elke zaak “stijl ademt“.

In deze straat vind je winkels die anders zijn de mainstream fashion ketens maar veeleer authentieke zaken van selvedge denim tot een paar designerpumps.

Lees meer

Sint Andries

Sint Andries, “ parochie van miserie “

Sint Andries is gelegen aan de Scheldekaaien achter de Sint Michielskaai en de Plantinkaai.

In het oosten begrensd door de theaterbuurt, de historische binnenstad in het noorden en het Zuid in het zuiden.

De grenzen zijn de Sint Jansvliet en Steenhouwersvest in het noorden, de Kammenstraat, de Kleine Markt, de Bredestraat en de Begijnenstraat in het oosten en de Kronenburgstraat en de Scheldestraat in het zuiden.

Er wonen ongeveer een dikke 6000 mensen.

Het sociale centrum is de coSTA, gelegen op de Sint Andriesplaats.

Elk jaar wordt er een Sint Andriesrun georganiseerd.

De wijk heeft als bijnaam de “parochie van miserie “ omwille van de armzalige leefomstandigheden in het verleden.

Lees verder

Sint Andries

 

Sint Andries, “ parochie van miserie “

Sint Andries is gelegen aan de Scheldekaaien achter de Sint Michielskaai en de Plantinkaai.

In het oosten begrensd door de theaterbuurt, de historische binnenstad in het noorden en het Zuid in het zuiden.

De grenzen zijn de Sint Jansvliet en Steenhouwersvest in het noorden, de Kammenstraat, de Kleine Markt, de Bredestraat en de Begijnenstraat in het oosten en de Kronenburgstraat en de Scheldestraat in het zuiden.

Er wonen ongeveer een dikke 6000 mensen.

Het sociale centrum is de coSTA, gelegen op de Sint Andriesplaats.

Elk jaar wordt er een Sint Andriesrun georganiseerd.

De wijk heeft als bijnaam de “parochie van miserie “ omwille van de armzalige leefomstandigheden in het verleden.

Lees verder

Klein Antwerpen

De Belgiëlei vormt de grens met Haringrode in het zuiden. De Mechelsesteenweg is de westgrens en in het noorden de Maria Henriettalei ( vroeger Herentalsevaart ) en de Plantin Moretuslei ten westen van de spoorweg de noordgrens.
De wijk is eigenlijk het zuidelijk deel van de wijk Diamant-Stadspark.

De wijk heeft een actieve buurtvereniging onder de naam “ Klein Antwerpen vzw”.

De wijk wordt gekenmerkt door een diversiteit aan bouwstijlen, negentiende eeuws, vroeg twintigste eeuw en actueel.

Het meest in het oog springende, iconische gebouw is het appartementsgebouw “ Résidence Isabelle” op de hoek van de Lange Leemstraat en de Isabellalei.
Het was één van de eerste Antwerpse “ wolkenkrabbers “.
Het gebouw is zowat het icoon geworden van de buurt.

Andere markante gebouwen zijn ondermeer het Karel Cuypershuis aan de Lange Leemstraat  en het Sint-Vincentius ziekenhuis.

Klein Antwerpen

De Belgiëlei vormt de grens met Haringrode in het zuiden. De Mechelsesteenweg is de westgrens en in het noorden de Maria Henriettalei ( vroeger Herentalsevaart ) en de Plantin Moretuslei ten westen van de spoorweg de noordgrens.
De wijk is eigenlijk het zuidelijk deel van de wijk Diamant-Stadspark.

De wijk heeft een actieve buurtvereniging onder de naam “ Klein Antwerpen vzw”.

De wijk wordt gekenmerkt door een diversiteit aan bouwstijlen, negentiende eeuws, vroeg twintigste eeuw en actueel.

Het meest in het oog springende, iconische gebouw is het appartementsgebouw “ Résidence Isabelle” op de hoek van de Lange Leemstraat en de Isabellalei.
Het was één van de eerste Antwerpse “ wolkenkrabbers “.
Het gebouw is zowat het icoon geworden van de buurt.

Andere markante gebouwen zijn ondermeer het Karel Cuypershuis aan de Lange Leemstraat  en het Sint-Vincentius ziekenhuis.

Nieuw Zuid

Nieuw Zuid is een nieuwe duurzame wijk gelegen langs de Scheldekaaien, het “klassieke” Zuid en Hoboken.

Deze wijk wordt gebouwd op een, voormalig overwoekerd spoorwegemplacement en ontwikkeld volgens de meest recente duurzame technieken en met maximale groenvoorziening.

Tegelijkertijd worden hier ook de Scheldekaaien heraangelegd.

“ Wonen tussen Schelde en park dus “.

De bouw van het nieuwe Justitiepaleis was een belangrijke trekker en de Bank van Breda vormde een cruciale pioniersrol door het voormalige station authentiek te renoveren en hier In 2006 haar hoofdkantoor te plaatsen.

Er komen meer dan 2000 woningen tegen 2025, er is ruimte voor publieke gebouwen zoals een school ( met sporthal) en er komt een groot park.

Een ondergronds warmtenet verbindt de woningen, zo hebben bewoners geen eigen verwarmingsinstallaties meer nodig.

Lees verder

Nieuw Zuid

 

Nieuw Zuid is een nieuwe duurzame wijk gelegen langs de Scheldekaaien, het “klassieke” Zuid en Hoboken.

Deze wijk wordt gebouwd op een, voormalig overwoekerd spoorwegemplacement en ontwikkeld volgens de meest recente duurzame technieken en met maximale groenvoorziening.

Tegelijkertijd worden hier ook de Scheldekaaien heraangelegd.

“ Wonen tussen Schelde en park dus “.

De bouw van het nieuwe Justitiepaleis was een belangrijke trekker en de Bank van Breda vormde een cruciale pioniersrol door het voormalige station authentiek te renoveren en hier In 2006 haar hoofdkantoor te plaatsen.

Er komen meer dan 2000 woningen tegen 2025, er is ruimte voor publieke gebouwen zoals een school ( met sporthal) en er komt een groot park.

Een ondergronds warmtenet verbindt de woningen, zo hebben bewoners geen eigen verwarmingsinstallaties meer nodig.

Lees verder

De Wilde Zee

De Wilde Zee, pittoreske winkelzone

De Wilde Zee is een uiterst gezellige winkelzone in het hart van Antwerpen.

De zone bestaat uit vijf autovrije straten zijnde de Korte Gasthuisstraat, de Lombardenvest, de Wiegstraat, de Groendalstraat en de Schrijnwerkerstraat.

Er is ook een winkelgalerij “ de Nieuwe Gaanderij.

De Wilde Zee ligt tussen de Meir aan de ene kant en de Huidevetterstraat en de Lange Gasthuisstraat en de Oudaan ( die zich ook ontwikkelen als winkelas) aan de andere kant.

Je vindt hier een unieke mix aan kleinschalige winkeltjes van mode ( casual of juist zeer chic ), gespecialiseerde voedingswinkels, delicatessen, bijzondere huishoudartikelen, modeaccessoires enzovoort.

De naam “ Wilde Zee” is in de volksmond gegroeid omdat onder het centrale pleintje vroeger verschillende riolen en ruien samenkwamen.

De Wilde Zee

De Wilde Zee, pittoreske winkelzone

De Wilde Zee is een uiterst gezellige winkelzone in het hart van Antwerpen.

De zone bestaat uit vijf autovrije straten zijnde de Korte Gasthuisstraat, de Lombardenvest, de Wiegstraat, de Groendalstraat en de Schrijnwerkerstraat.

Er is ook een winkelgalerij “ de Nieuwe Gaanderij.

De Wilde Zee ligt tussen de Meir aan de ene kant en de Huidevetterstraat en de Lange Gasthuisstraat en de Oudaan ( die zich ook ontwikkelen als winkelas) aan de andere kant.

Je vindt hier een unieke mix aan kleinschalige winkeltjes van mode ( casual of juist zeer chic ), gespecialiseerde voedingswinkels, delicatessen, bijzondere huishoudartikelen, modeaccessoires enzovoort.

De naam “ Wilde Zee” is in de volksmond gegroeid omdat onder het centrale pleintje vroeger verschillende riolen en ruien samenkwamen.

Brederode

De wijk Brederode is het zuidoostelijk deel van het Zuid.
Begrensd door de Singel, de Amerikalei en de Anselmostraat.

Centraal loopt de Brederodestraat.

In deze wijk vindt je verschillende scholen en kinderdagverblijven terug en ook het administratief Centrum van de stadsdiensten  in de voormalige kantoren van den Bell.

In straten zoals bijvoorbeeld de Paleisstraat, Justitiestraat, Sanderusstraat En degelijke vindt je mooie herenhuizen terug en ook een markant hotel.

Brederode is een multiculturele wijk geworden en er wonen relatief veel mensen van Turkse afkomst.

In de Brederodestraat vind je veel Turkse winkels waar je zeer betaalbaar groenten kan kopen of uw haar laten knippen.

Het nieuwe Justitie-Paleis en de heraanleg van de Leien brachten een positieve impuls en jonge tweeverdieners trekken opnieuw naar de wijk.

Lees verder

Brederode

 

De wijk Brederode is het zuidoostelijk deel van het Zuid.
Begrensd door de Singel, de Amerikalei en de Anselmostraat.

Centraal loopt de Brederodestraat.

In deze wijk vindt je verschillende scholen en kinderdagverblijven terug en ook het administratief Centrum van de stadsdiensten  in de voormalige kantoren van den Bell.

In straten zoals bijvoorbeeld de Paleisstraat, Justitiestraat, Sanderusstraat En degelijke vindt je mooie herenhuizen terug en ook een markant hotel.

Brederode is een multiculturele wijk geworden en er wonen relatief veel mensen van Turkse afkomst.

In de Brederodestraat vind je veel Turkse winkels waar je zeer betaalbaar groenten kan kopen of uw haar laten knippen.

Het nieuwe Justitie-Paleis en de heraanleg van de Leien brachten een positieve impuls en jonge tweeverdieners trekken opnieuw naar de wijk.

Lees verder

Haringrode

Haringrode is etymologische afkomstig Van de toponiemen “hering” ( vrijplaats ) en “rode” wat naar gerooide grond verwijst.
De Boomgaardstraat is in het zuiden de grens met het district Berchem.
In het Westen is de grens de Mechelsesteenweg met de brouwerij de Koninck, nu prachtig gerenoveerd tot een uniek bier-belevingscentrum met tal van kwaliteitszaken.
In het noorden is de Belgiëlei de grens met Klein-Antwerpen.
Het voormalige Militair Hospitaal werd door de stad, in nauw overleg met de buurt, herontwikkeld tot het “ Groen kwartier.

Een urbanistisch doordachte groene, duurzame en harmonieuze woonoase.
Hier vindt je ook het befaamde restaurant “ the Jane” terug.

Verder tref je in Haringrode verschillende markante negentiende en vroeg twintigste eeuwse gebouwen terug.

Haringrode

 

Haringrode is etymologische afkomstig Van de toponiemen “hering” ( vrijplaats ) en “rode” wat naar gerooide grond verwijst.
De Boomgaardstraat is in het zuiden de grens met het district Berchem.
In het Westen is de grens de Mechelsesteenweg met de brouwerij de Koninck, nu prachtig gerenoveerd tot een uniek bier-belevingscentrum met tal van kwaliteitszaken.
In het noorden is de Belgiëlei de grens met Klein-Antwerpen.
Het voormalige Militair Hospitaal werd door de stad, in nauw overleg met de buurt, herontwikkeld tot het “ Groen kwartier.

Een urbanistisch doordachte groene, duurzame en harmonieuze woonoase.
Hier vindt je ook het befaamde restaurant “ the Jane” terug.

Verder tref je in Haringrode verschillende markante negentiende en vroeg twintigste eeuwse gebouwen terug.

Den Dam

Het spoorwegemplacement, nu Park Spoor noord sneed vroeger de Damwijk ( inclusief de Slachthuiswijk af van de Seefhoek en het Eilandje.
De wijk was hierdoor morfologisch zeer geïsoleerd.
De nabije dokken, zoals het verdwenen Noordschippersdok en het Lobroekdok zorgden voor een industriele invulling en een bescheiden profiel van bevolking.

De naam is etymologisch afkomstig van de oude Dam die historisch vanuit het centrum naar de oude wijk Dambrugge liep
( verdwenen bij de aanleg van het Albertkanaal).

De Dam kwam tot ontwikkeling toen in 1811 met het aanleggen van de Spaanse wallen werd gestart met grond van de nieuw uitgegraven dokken om een bescherming op te werpen tegen een overstroming van het Schijn.

Vroeger werd de wijk vooral bewoond door havenarbeiders maar momenteel is het een zeer multiculturele wijk.

In veel oude fabriekspanden worden residentiële ontwikkelingen gerealiseerd zoals bijvoorbeeld aan de Ijzerlaan.

Lees verder

Den Dam

 

Het spoorwegemplacement, nu Park Spoor noord sneed vroeger de Damwijk ( inclusief de Slachthuiswijk af van de Seefhoek en het Eilandje.
De wijk was hierdoor morfologisch zeer geïsoleerd.
De nabije dokken, zoals het verdwenen Noordschippersdok en het Lobroekdok zorgden voor een industriele invulling en een bescheiden profiel van bevolking.

De naam is etymologisch afkomstig van de oude Dam die historisch vanuit het centrum naar de oude wijk Dambrugge liep
( verdwenen bij de aanleg van het Albertkanaal).

De Dam kwam tot ontwikkeling toen in 1811 met het aanleggen van de Spaanse wallen werd gestart met grond van de nieuw uitgegraven dokken om een bescherming op te werpen tegen een overstroming van het Schijn.

Vroeger werd de wijk vooral bewoond door havenarbeiders maar momenteel is het een zeer multiculturele wijk.

In veel oude fabriekspanden worden residentiële ontwikkelingen gerealiseerd zoals bijvoorbeeld aan de Ijzerlaan.

Lees verder

De Veemarkt

De Veemarkt , of het ” Veemartje ” op zijn Antwerps, is begrensd door de Gorterstraat enerzijds, Nosestraat en Lange Doornikstraat anderzijds.

De eerste bekende Veemarkt werd georganiseerd op de Eiermarkt maar rond 1350 wordt ze overgebracht naar het plein voor de Sint Paulusplaats.

De noordelijke gevelwand is gekenmerkt door bepleisterde en beschilderde lijstgevels onder onregelmatige kroonlijsten, tegen de Nosestraat aan met oude kern op de begane grond winkelpuien.

De oostzijde is vrij intact bewaard gebleven met zicht op de ingebouwde westgevel van de Sint Pauluskerk.

Rechts hiervan zijn er drie huisjes van twee of drie traveeën of drie en een halve verdieping tegen de zij-ingang van de kerk die leidt naar de Calvarie.

Zij vormen een brede lijstgevel van negen traveeën met een schuin geplaatste hoektravee onder een doorlopende dakgoot en geknikt en afgewolfd zadeldak.

Nu een voornamelijk negentiende eeuws voorkomen maar met duidelijke oude kernen.

Lees verder

De Veemarkt

 

De Veemarkt, of het ” Veemartje ” op zijn Antwerps, is begrensd door de Gorterstraat enerzijds, Nosestraat en Lange Doornikstraat anderzijds.

De eerste bekende Veemarkt werd georganiseerd op de Eiermarkt maar rond 1350 wordt ze overgebracht naar het plein voor de Sint Paulusplaats.

De noordelijke gevelwand is gekenmerkt door bepleisterde en beschilderde lijstgevels onder onregelmatige kroonlijsten, tegen de Nosestraat aan met oude kern op de begane grond winkelpuien.

De oostzijde is vrij intact bewaard gebleven met zicht op de ingebouwde westgevel van de Sint Pauluskerk.

Rechts hiervan zijn er drie huisjes van twee of drie traveeën of drie en een halve verdieping tegen de zij-ingang van de kerk die leidt naar de Calvarie.

Zij vormen een brede lijstgevel van negen traveeën met een schuin geplaatste hoektravee onder een doorlopende dakgoot en geknikt en afgewolfd zadeldak.

Nu een voornamelijk negentiende eeuws voorkomen maar met duidelijke oude kernen.

Lees verder

De Groenplaats

De Groenplaats is een gezellige ontmoetingsplek in hartje Stad en tegelijkertijd een oase van rust.

Ook de vele aangename terrasjes met een lekker aanbod maken dit dé plek om in alle rust te genieten van onze Stad.

In het midden prijkt ons Antwerps icoon Pieter Rubens en op de vele zitbanken heb je een prachtig zicht op de kathedraal.

De Groenplaats, ooit een kerkhof, zou ook meer  groen moeten zijn maar daarover later meer.

Minstens sinds de dertiende  eeuw fungeerde de zuidkant van de Onze-Lieve-Vrouwekerk als Antwerpse begraafplaats.

Vooral voor bewoners die te arm waren om in de kerk zelf begraven te worden.

In 1795 werd het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof, ook “Groenkerkhof“ genoemd door de Fransen opgeëist en de muren errond werden, in 1799, gesloopt.

 

Lees verder

De Groenplaats

De Groenplaats is een gezellige ontmoetingsplek in hartje Stad en tegelijkertijd een oase van rust.

Ook de vele aangename terrasjes met een lekker aanbod maken dit dé plek om in alle rust te genieten van onze Stad.

In het midden prijkt ons Antwerps icoon Pieter Rubens en op de vele zitbanken heb je een prachtig zicht op de kathedraal.

De Groenplaats, ooit een kerkhof, zou ook meer  groen moeten zijn maar daarover later meer.

Minstens sinds de dertiende  eeuw fungeerde de zuidkant van de Onze-Lieve-Vrouwekerk als Antwerpse begraafplaats.

Vooral voor bewoners die te arm waren om in de kerk zelf begraven te worden.

In 1795 werd het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof, ook “Groenkerkhof“ genoemd door de Fransen opgeëist en de muren errond werden, in 1799, gesloopt.

 

Lees verder

Markgrave

Markgrave, ook wel Leikwartier, is een stadswijk van Antwerpen.

De wijk is ontstaan rond de huidige Markgravelei (avenue du Margrave) en bestaat uit de volgende straten (leien of lanen):

De wijk ligt tussen de Karel Oomsstraat in het oosten, de Desguinlei in het zuiden, de Hinnekeslei (Sint Laureisstraat)/Haantjeslei in het westen en de Lange Lozanastraat/Korte Lozanastraat in het noorden.

De wijk is residentieel maar bestond oorspronkelijk uit landerijen en buitengoederen. Het Domein Hertoghe en het Hof van Leysen met aansluitend het Torenhof zijn

 

 

Lees verder

Markgrave

Markgrave, ook wel Leikwartier, is een stadswijk van Antwerpen.

De wijk is ontstaan rond de huidige Markgravelei (avenue du Margrave) en bestaat uit de volgende straten (leien of lanen):

De wijk ligt tussen de Karel Oomsstraat in het oosten, de Desguinlei in het zuiden, de Hinnekeslei (Sint Laureisstraat)/Haantjeslei in het westen en de Lange Lozanastraat/Korte Lozanastraat in het noorden.

De wijk is residentieel maar bestond oorspronkelijk uit landerijen en buitengoederen. Het Domein Hertoghe en het Hof van Leysen met aansluitend het Torenhof zijn

 

 

Lees verder
message