Home / Theaterplein Vogelenmarkt

Theaterplein Vogelenmarkt

Theaterplein – Vogelenmarkt

Het Theaterplein is een populair plein en ontmoetingsplek geworden in  Antwerpen.
Beter bekend natuurlijk als dé Vogelenmarkt .
Het plein werd begrensd door de Maria Pijpelincxstraat, de Oudevaartplaats, de Nieuwstad en de Meistraat. Aan de noordzijde van het plein ligt de Stadsschouwburg Antwerpen.
Door de heraanleg onder impuls van toenmalig Schepen van Van Campenhout werd de straat In 2008  Nieuwstad opgeheven en kreeg de Horeca brede terrassen en daarvoor een idyllische hedendaagse stadstuin.
Vroeger lagen tussen de Oudevaartplaats en de Meistraat twee straten die nu verdwenen zijn: de Kanonstraat en de Bonte Mantelstraat. Het Theaterplein ontstond in de jaren 1970 door de afbraak van de daar gelegen huizenblokken, die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd waren geraakt. Op 28 oktober 1944, kort na de bevrijding van Antwerpen, werd de Bonte Mantelstraat getroffen door de inslag van een V2-raket. Daarbij vielen 71 doden en 81 gewonden en werd de hele buurt in puin gelegd.
In de jaren 1970 verrees de stadschouwburg op de open ruimte tussen Hopland, Maria Pijpelincxstraat, Meistraat en Kanonstraat, die gekend stond als het Oud Arsenaalplein. Voordien stonden op het plein het Arsenal de Construction en het klooster van de ongeschoeide karmelieten (discalsen).Ten zuiden van de schouwburg werd het Theaterplein aangelegd.
In 2004 tekent de vermaarde urbanistist Bernardo Secchi de plannen voor de heraanleg.
Hij maakt het plein intiemer door er een mooie glazen luifel op te plaatsen. Esthetisch en akoestisch een meerwaarde en het houdt een groot deel van de markt ook droog. Bovendien onttrekt de luifel het zicht op de Stadsschouwburg, niet onmiddellijk het mooiste gebouw van onze stad.
Het kunstwerk in het midden, in de volksmond ” de put” genaamd, verdwijnt omdat het de looplijnen en functioneren van het plein verhindert.
De heraanleg wordt een succes, de exotische markt op zaterdag en de markt op zondag bloeien meer dan ooit tevoren, net als de omliggende horeca-zaken.
Sporadisch vinden onder de luifel stadsevenementen plaats.
Na de horizontale heraanleg volgen private ontwikkelaars met het verticale deel. Tal van panden worden verbouwd of nieuwgebouwd waardoor het Theaterplein, vlakbij het Stadspark en de Meir, een unieke plek wordt om te wonen.
message